لطفاً منتظر بمانید ...

دریافت نمره منفی گواهینامه از طریق پیامک

دریافت نمره منفی گواهینامه از طریق پیامک

شنبه 3 اسفند 1392

شما می توانید با ارسال شماره گواهینامه خود به شماره پیامک ۱۱۰۰۰۵۱۵۱ از نمره منفی و کارنامه رانندگی خود مطلع شوید. البته این سرویس به صورت آزمایشی راه اندازی شده است و در پاره ای از اوقات پاسخ گو نمی باشد.

ادامه مطلب