لطفاً منتظر بمانید ...

نوروز 1394 مبارک

نوروز 1394 مبارک

شنبه 2 فروردین 1394

زمین به شما سلام می دهد و دستان پر شکوفه درختان به شما لبخند می زند. نفس های باد عطر جان دارد و نوید بخش آمدن بهار است. بهاری که با سالی نو آمد و نوروزی که یاد آور شکوه ایران و ایرانیان نیکو سرشت است. مرکز پیامک آمدن بهار ، این شعر بی غلط و پر تکرار طبیعت را به شما تبریک می گوید و برایتان لحظه هایی پر شکوفه و لبریز از آرامش را آرزومند است. با احترام، روابط عمومی مرکز پیامک (شبکه خلاق)

ادامه مطلب