لطفاً منتظر بمانید ...

حذف 10 ریال هزینه پیامک ماده 19 قانون بودجه

هزینه پیامک ماده 19 قانون بودجه

حذف 10 ریال هزینه پیامک ماده 19 قانون بودجه

دوشنبه 11 تیر 1397

کاربران گرامی مرکز پیامک از تاریخ 10 تیر ماه 1397 طبق اطلاعیه اپراتور ها مبلغ 10 ریال هزینه اضافه (طبق ماده 19 قانون بودجه) حذف شده است و بر روی صورت حساب های شما اعمال نخواهد شد. بدیهی است که این تصمیم طبق نظر دولت و اپراتور ها می باشد و مرکز پیامک در دریافت و حذف آن اختیاری ندارد.

ادامه مطلب